Snelle ontwikkeling plan Bosrand, Lelystad

Plan Bosrand in Lelystad is een mooi voorbeeld van een binnenstedelijk project, dat laat zien, dat projectontwikkeling snel kan gaan. De locatie waar voorheen het tuincentrum Smits was gevestigd, was sinds 2004 een braakliggend terrein. USP Vastgoed heeft de grond van diverse eigenaren verworven en heeft hierna de bestemmingsplanprocedure gelijk in werking gezet. Het plan dankt zijn naam aan de ligging, namelijk nabij een groenrijk gebied in de wijk ‘Karveel’ te Lelystad.

Snelle ontwikkeling
De anterieure overeenkomst met de gemeente werd in november 2016 getekend. In december 2016 werd een start gemaakt met de inspraak, dat uiteindelijk heeft geleid tot vaststelling van het bestemmingsplan in september 2017. Hierna werd de omgevingsvergunning in januari 2018 verleend. Door goed overleg met omwonenden is er geen bezwaar aangetekend op het bestemmingsplan en omgevingsvergunning. De belangstelling voor dit kleinschalige project was enorm. Binnen zeer geringe tijd werden alle woningen zonder het plaatsen van advertenties verkocht. Vervolgens vond op 28 februari 2018 de passage van twaalf tweekappers en één vrijstaande woning plaats.

Bouw
Op 5 maart 2018 is begonnen met de sloop en het bouwrijp maken van de grond. Het slopen, bouw- en woonrijp maken, alsmede de bouw van de woningen, wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf Kuin BV. De oplevering van de woningen staat gepland in 2019.

Deel dit nieuwsbericht met anderen op social media:

Top