Bouwrijp maken gereed plan Schuitvaerder, Onderdijk

Tijdens de wintermaanden heeft Schadenberg voor USP Vastgoed het bouwrijp maken afgerond: de sloten, duiker, beschoeiingen, nutstracé en bouwweg zijn aangelegd. Er is reeds begonnen met het uitgraven van de bouwputten van de woningen, waarna de piketpalen voor de heier geplaatst kunnen worden. De nutsbedrijven starten begin april met het aanleggen van het hoofdtracé.

Heiwerkzaamheden
Direct na de Paasdagen gaat aannemer Kuin starten met de heiwerkzaamheden. Alle materialen zijn ingekocht en de bouw kan van start gaan.

Deel dit nieuwsbericht met anderen op social media:

Top